** Intussen is de DENSE studie afgerond, dus is het niet meer mogelijk om mee te doen aan deze studie.

Momenteel zijn we bezig met het vergaren van alle data en deze te analyseren. **

 

 

Doel

 

Het doel van de DENSE studie is om te kijken of een MRI onderzoek bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel meer borstkanker in een vroeg stadium kan opsporen. Daarnaast wordt onderzocht of het MRI onderzoek niet teveel onnodig vervolgonderzoek teweeg brengt. Ook wordt een afweging gemaakt of de baten opwegen tegen de kosten. De uitkomsten in deze groep worden vergeleken met de resultaten van het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker.