Goedkeuring VWS

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft op 11 november 2011 goedkeuring verleend voor het uitvoeren van dit proefbevolkingsonderzoek in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek.

 

 

Het ministerie is hierin geadviseerd door de Gezondheidsraad. Het advies van de Gezondheidsraad is in de zien op de website van de Gezondheidsraad:

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2011/09/28/wet-bevolkingsonderzoek-aanvullende-mri-screening-bij-vrouwen-met-hoge-borstdensiteit