Opzet 

 

De DENSE studie is een landelijk project waarbij de screeningsorganisaties intensief zijn betrokken. Onderzoekers van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde en de afdeling Radiologie van het UMC Utrecht coördineren de studie. De DENSE studie richt zich op vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, die meedoen met het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker. Vrouwen komen in aanmerking voor de studie wanneer ze zeer dicht borstweefsel hebben én er op de borstfoto van het bevolkingsonderzoek geen afwijkingen zijn gezien. Ongeveer 5.000 vrouwen zullen willekeurig, op basis van lotinggeselecteerd en uitgenodigd worden voor een aanvullend MRI onderzoek. Het streven is om de vrouwen, die deelnemen aan de studiezes jaar te volgen en in totaal drie MRI onderzoeken (na elke reguliere screeningsronde volgt een aanvullend MRI onderzoek) aan te bieden.