Wat na de 3e ronde?

 

 

Ik heb nu (maximaal) 3 rondes deelgenomen aan de DENSE studie, wat moet ik nu doen?

Momenteel is het ondergaan van het bevolkingsonderzoek (=mammografie) het énige onderzoek waarvan aangetoond is dat deze effectief is als screeningsmogelijkheid in Nederland. Alhoewel de beoordeling van de mammogrammen moeilijker is bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel is de mammografie bij hen ook zeker van nut.

Wat we momenteel binnen de DENSE studie onderzoeken, is of de combinatie van een MRI onderzoek én een mammogram, effectiever is ten opzichte van alleen een mammogram als screeningsmogelijkheid bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel.

Wij willen dan ook graag benadrukken dat de MRI nog niet bewezen effectief is voor het screenen van vrouwen met hoge borstdensiteit.

 

Wanneer worden de eerste resultaten van de DENSE studie verwacht?

Uit de DENSE studie zal moeten blijken of de voordelen van de MRI opwegen tegen de nadelen. En of de combinatie van een MRI onderzoek én een mammogram op basis van deze resultaten die voort moeten komen uit de DENSE studie als screeningsmethode in Nederland ingezet kan worden.

De eerste resultaten van de DENSE studie worden later dit jaar verwacht.

We adviseren u om in elk geval tot die tijd gewoon te blijven deelnemen aan het reguliere mammografische bevolkingsonderzoek, omdat er bij vrouwen met zeer dicht borstweefsel ook borstkankers voorkomen die wel met mammografie gevonden kunnen worden.

 

 

Tenslotte willen we u graag meegeven om bij veranderingen in uw borsten, of wanneer u zich zorgen maakt, contact op te nemen met uw huisarts. Ook als u net mee hebt gedaan aan het bevolkingsonderzoek, is het belangrijk om bij klachten of veranderingen aan uw borsten naar de huisarts te gaan.