Algemeen

 

Wat is de DENSE studie?

De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat binnen het bestaande bevolkingsonderzoek borstkanker plaatsvindt en gecoördineerd wordt vanuit het Julius Centrum Utrecht en de afdeling Radiologie van het UMC Utrecht. Het doel van de DENSE studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel.

 

Is er een vergunning om het onderzoek te starten?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft op 11 november 2011 goedkeuring verleend voor het uitvoeren van dit proefbevolkingsonderzoek in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek.

 

Het ministerie is hierin geadviseerd door de Gezondheidsraad. Het advies van de Gezondheidsraad is in te zien op de website van de Gezondheidsraad:

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2011/09/28/wet-bevolkingsonderzoek-aanvullende-mri-screening-bij-vrouwen-met-hoge-borstdensiteit

 

Waarom is dit onderzoek voor vrouwen tussen de 50 en 75 jaar?
Voor de DENSE studie maken we gebruik van de infrastructuur van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het bevolkingsonderzoek borstkanker richt zich op vrouwen van 50 tot en met 75 jaar. Als we met de DENSE studie kunnen aantonen dat MRI meerwaarde heeft voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel in deze leeftijdsgroep, dan kan dit aanleiding zijn om ook de implicaties te onderzoeken voor de groep vrouwen jonger dan 50 jaar bij wie zeer dicht borstweefsel vaak voorkomt.