Aanvullende informatie over contrastmiddel

 

 

Hoe vaak wordt gadolinium-houdend contrastmiddel gebruikt?
Gadolinium contrast wordt al sinds de jaren tachtig op grote schaal gebruikt. Het is wereldwijd inmiddels bij honderden miljoenen mensen gebruikt voor MRI onderzoek.Wanneer u in het ziekenhuis een MRI onderzoek moet ondergaan, bijvoorbeeld bij een borstonderzoek, dan wordt ook gadolinium contrast gebruikt.

 

Wat is het nieuwe inzicht?
Recent is gebleken dat na herhaaldelijk MRI onderzoek met gadolinium-houdend contrastmiddel zeer kleine hoeveelheden (‘sporen’) gadolinium achter kunnen blijven in hersenweefsel, bot en huid. De mate waarin dit gebeurt hangt af van het soort gadolinium-houdend contrastmiddel. Bij het contrastmiddel dat in de DENSE studie wordt gebruikt is die kans het kleinst, maar niet nul.

 

Wat betekent het voor mijn gezondheid wanneer ik een MRI onderzoek met gadolinium contrast onderga?
Tot op dit moment zijn er géén schadelijke gezondheidseffecten bekend, terwijl gadolinium contrast al sinds de jaren tachtig op grote schaal gebruikt wordt.
Ziekenhuizen zijn deze contrastmiddelen ook niet minder gaan gebruiken sinds bekend is dat er zeer kleine hoeveelheden (‘sporen’) gadolinium achter kunnen blijven.
Er zijn verschillende ziektebeelden waarbij gadolinium contrast noodzakelijk is om de juiste diagnose te kunnen stellen met MRI onderzoek. Eén van die ziektebeelden is borstkanker.
 

Waarom informeren jullie mij hierover?
In het toestemmingsformulier voor deelname aan de DENSE studie staat aangegeven dat, als er tijdens de studie informatie bekend wordt die uw toestemming voor deelname zou kunnen beïnvloeden, wij u daarvan op de hoogte zullen brengen.
Hoewel er géén schadelijke gezondheidseffecten bekend zijn van de achterblijvende sporen van gadolinium, zou dit gegeven voor u persoonlijk toch een reden kunnen zijn om niet meer deel te willen nemen aan de DENSE studie.

 

Wat moet ik nu doen?
U hoeft nu niets te doen. Mocht u besluiten om van verdere deelname af te willen zien, dan kunt u ons dat nu laten weten, maar dat mag ook later. U kunt telefonisch (088-755 0780) of via e-mail (dense@umcutrecht.nl) uw deelname aan de DENSE studie beëindigen.

 

 

Bij overige vragen kunt u contact opnemen met het DENSE studieteam (088-755 0780 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00u tot 16.00u) of dense@umcutrecht.nl).