Deelname

 

Ik ben niet uitgenodigdmaar ik wil wel graag meedoen met de DENSE studie, kan dat? 

Helaas is het niet mogelijk om u op te geven voor deelname aan de DENSE studie. De deelneemsters worden namelijk willekeurig geselecteerd vanuit het bevolkingsonderzoek borstkanker. Degenen die worden geselecteerd hebben destijds een uitnodiging ontvangen.

Mocht u klachten aan uw borsten hebben, dan adviseren wij u om direct contact op te nemen met uw huisarts.

 

Waarom ben ik uitgenodigd, terwijl andere vrouwen in mijn omgeving niet zijn uitgenodigd?

Omdat de DENSE studie een proefbevolkingsonderzoek is, is het helaas nog niet mogelijk om alle vrouwen voor de studie uit te nodigen. Daarom is hier sprake van een willekeurige selectie waarbij vrouwen zijn uitgenodigd.

 

Waarom heb ik een uitnodiging ontvangen voor een MRI onderzoek in het UMC Utrecht, terwijl ik veel dichter bij een ander deelnemend centrum woon?

Om het grote aantal DENSE deelneemsters te kunnen verwerken, heeft de radiologie afdeling van het UMC Utrecht meer MRI plekken ter beschikking gesteld. Dit heeft tot gevolg dat het uitnodigingsgebied voor het UMC Utrecht is vergroot

 

Is het mogelijk om in een ander deelnemend centrum een MRI onderzoek te ondergaan?
Dit is helaas niet mogelijk.

 

Wat gebeurt er als ik een uitnodiging heb ontvangen, maar niet aan de DENSE studie deel wil deelnemen?

Deelname aan de studie is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u meedoet. Wanneer u besluit niet deel te nemen, dan zal dit uw eventuele behandeling of begeleiding in de toekomst niet beïnvloeden.

Voor de volledigheid van onze administratie willen we u vragen om ons te laten weten dat u niet wilt deelnemen. We zullen u dan als vanzelfsprekend niet meer voor de studie benaderen.

 

Ik heb een uitnodiging voor de studie ontvangen, maar ik heb klachten van mijn borsten bemerkt. Mag ik meedoen?

Wanneer u veranderingen bemerkt aan u borsten adviseren wij u om direct contact op te nemen met uw huisarts om uw borsten te laten onderzoeken.

 

Ik ben gezond en voel me goed. Heeft het dan zin om mee te doen met het onderzoek?

Deelname aan de studie kan voor u nuttig zijn. Het onderzoek is bedoeld om borstkanker vroeg te ontdekken, zelfs voordat borstkanker door de vrouw kan worden gevoeld. Het is belangrijk om borstkanker vroeg te ontdekken, omdat uit onderzoek is bewezen dat bij een vroege ontdekking er een grotere kans is dat de behandeling succes heeft.

Daarnaast draagt u door uw deelname bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van de landelijke borstkankerscreening voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel.

 

Als ik meedoe met de studie mag ik dan niet meer naar de reguliere bevokingsonderzoek borstkanker?

Wanneer u meedoet aan de DENSE studie, is het belangrijk dat u gewoon blijft deelnemen aan de reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker. Deelname aan de studie vervangt de röntgenfoto van de borsten dus niet.

 

Wat houdt de studie nu concreet voor mij in?

De DENSE studie duurt voor iedere deelneemster in principe zes jaar. Onderstaand schema geeft aan wat de deelname per jaar inhoudt. We streven ernaar omdrie keer uit te nodigen voor een MRI onderzoek (jaar 1, jaar 3 en jaar 5).  Dit is echter afhankelijk van de beschikbare financiering voor het onderzoekHet MRI onderzoek vindt plaats nadat u naar het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker bent geweestVoor, tijdens en na het MRI onderzoek wordt met behulp van vragenlijsten uitgevraagd hoe u het MRI onderzoek heeft ervaren. Daarnaast wordt gevraagd ieder jaar een gezondheidsvragenlijst in te vullen.     

  

Jaar

Studie onderdeel

1

Algemene vragenlijst

MRI onderzoek (+bijbehorende vragenlijsten)

2

Jaarlijkse gezondheidsvragenlijst

3

MRI onderzoek (+bijbehorende vragenlijsten)

Jaarlijkse gezondheidsvragenlijst

4

Jaarlijkse gezondheidsvragenlijst

5

MRI onderzoek (+bijbehorende vragenlijsten)

Jaarlijkse gezondheidsvragenlijst

6

Jaarlijkse gezondheidsvragenlijst

 

Zijn er kosten verbonden aan de studie?

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan dit onderzoek. U ontvangt een onkostenbijdrage van 20 euro voor het reizen naar het ziekenhuis voor het MRI onderzoek. Echter, als er aanvullend onderzoek nodig is, omdat er verdachte afwijkingen worden gezien op de MRI, dan zullen de kosten hiervoor moeten worden betaald door uw eigen zorgverzekering. Als u dit jaar niet eerder een beroep heeft gedaan op uw eigen zorgverzekering, dan betaalt u net als gewoonlijk wel uw eigen risico’. Dit is conform het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker.

 

Hoe krijg ik de onkostenbijdrage voor het bezoek aan het ziekenhuis?

Indien u deelneemt aan de DENSE studie en het ziekenhuis heeft bezocht voor een MRI-onderzoek, dan kunt u een onkostenbijdrage van 20 euro ontvangen. Deze bijdrage wordt op uw rekening gestort, indien u uw IBAN bankgegevens invult aan het begin van de online vragenlijst die u enkele dagen na het MRI onderzoek ontvangt.

 

Hoe lang duurt het voordat de onkostenbijdrage op mijn rekening gestort is?

Na verwachting zal het ongeveer een maand duren voordat de onkostenbijdrage van 20 euro op uw rekening gestort is. Mocht u na 3 maanden nog niets ontvangen hebben, neemt u dan (per e-mail) contact op met het studieteam.

  

Ik overweeg om deel te nemen aan de tweede of derde ronde, maar wil graag eerst telefonisch nog een aantal vragen stellen over de studie, kan dat?

Wanneer u zich aanmeldt op de website en aangeeft geïnteresseerd te zijn in de studie, dan wordt u gebeld door een medewerker van het studieteam. U kunt dan al uw vragen aan haar stellen. Aanmelding op de website verplicht u niet tot deelname aan de studie. Bovendien kunt u op elk gewenst moment uit de studie stappen.

 

Ik heb gereageerd op de uitnodiging van de DENSE studie en ik word nu door een anoniem nummer gebeld. Belt de DENSE studie met een anoniem nummer?  

 

Wanneer u (via de website) heeft gereageerd op de uitnodiging van de DENSE studie, dan wordt u gebeld door een medewerker van het studieteam. Het studieteam belt altijd met een anoniem nummer.