Ik ben huisarts
 

 

Ontvang ik - als huisarts - de uitslag van het MRI onderzoek?

Indien er op het MRI onderzoek afwijkingen worden gezien verdacht voor borstkanker (BIRADS 4 of 5) en de vrouw wordt verwezen voor vervolgonderzoek, dan zult u op reguliere wijze door het ziekenhuis (afdeling Heelkunde) worden geïnformeerd. Indien er geen verdachte afwijkingen zijn gezien, maar het MRI onderzoek moet worden herhaald vanwege een asymmetrisch aankleuringspatroon van de linker en de rechter mamma, dan wordt u daar per brief over geïnformeerd. Over een niet-afwijkend MRI onderzoek (BIRADS 1 of 2) wordt u niet geïnformeerd.     

 

 

 Wat betekent de DENSE studie voor mij als huisarts?

De deelneemsters ontvangen een uitgebreide deelnemersinformatie brochure. Gezien uw nauwe behandelrelatie met uw patiënt kan het zijn dat zij zich tot u richt met een adviesvraag over deze studie.

 

De uitslagen van de MRI onderzoeken worden door het DENSE studieteam aan de deelneemster medegedeeld. U hoeft de patiënt dus niet in te lichten over de MRI uitslag. De deelneemster zal bij een niet-afwijkend MRI onderzoek de uitslag per brief ontvangen. Als er verdachte afwijkingen worden gezien op het MRI onderzoek zal de deelneemster worden gebeld door de mammacare verpleegkundige van het deelnemende ziekenhuis. De mammacare verpleegkundige zal tevens de vervolgafspraken met de deelneemster inplannen. 

  

Contactinformatie

DENSE studie
Julius Centrum Utrecht
Huispostnummer: Str 6.131
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

E-mail: dense@umcutrecht.nl