MRI onderzoek

 

Wat is een MRI onderzoek?

Met een MRI onderzoek worden driedimensionale afbeeldingen van de borsten gemaakt. Deze onderzoeksmethode maakt gebruik van een magneetveld in combinatie met radiogolven en een computer.

 

 

 Het MRI apparaat

 

 

Is het onderzoek gevaarlijk?

Er zijn geen biologische of schadelijke effecten bekend van het gebruik van MRI. Bij een MRI onderzoek wordt geen ioniserende straling (röntgenstraling) gebruikt. Het sterke magneetveld van de MRI en de contrastvloeistof (gadolinium) kunnen in uitzonderlijke gevallen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s uit te sluiten wordtverzocht om een MRI vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst zal voor het onderzoek zorgvuldig met u worden doorgesproken.

 

Is er een schadelijk effect van het MRI onderzoek op het borstweefsel?

Er zijn geen schadelijke effecten bekend van een MRI onderzoek op het borstweefsel.

 

Wanneer mag ik niet in de MRI scan?

Vanwege het sterke magneetveld van de MRI kunt u mogelijk niet in de MRI scanner indien u metalen voorwerpen in uw lichaam heeft (zoals een pacemaker, defibrillator, insulinepomp, gehoorbeenprothese of metaalsplinters in het oog). Dit is afhankelijk van het type materiaal en de locatie in het lichaam.  Daarnaast kunt u niet deelnemen wanneer u zwanger bent, een slechte nierfunctie heeft of allergisch bent voor de contrastvloeistof. Voorafgaand aan het onderzoek zullen deze risicofactoren zorgvuldig worden gecheckt met behulp van een vragenlijst.

 

Wat zijn de bijwerkingen van het onderzoek?

Een zeer klein deel (minder dan 2.5%) van de personen die een contrast MRI onderzoek ondergaan ervaart een bijwerking van het onderzoek. Deze bijwerkingen zijn in de meerderheid van de gevallen mild. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. De meest voorkomende bijwerkingen zijn hieronder weergegeven. In de deelnemersinformatie vindt u een totaal overzicht van alle mogelijke bijwerkingen, die zich voor kunnen doen bij een MRI onderzoek.


De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

  • Hoofdpijn
  • Misselijkheid
  • Door de kleine ruimte kan het onderzoek als beangstigend worden ervaren.
  • Het onderzoek kan door de positie in de scanner (buikligging) en/of het harde geluid als oncomfortabel worden ervaren.
  • Door het infuus kan op de plaats van prikken een lichte pijn en/of blauwe plek ontstaan.

 

Ik ben nog niet in de overgang en menstrueer nog. In welk deel van mijn menstruatiecyclus moet ik het MRI onderzoek ondergaan?

Het is belangrijk dat het MRI onderzoek 7 tot 14 dagen na het begin van de menstruatie wordt uitgevoerd. In die periode is het borstweefsel op de MRI het best te beoordelen. Probeert u bij het inplannen van het MRI onderzoek hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.

 

Moet ik voor het MRI onderzoek naar het UMC Utrecht komen?

Er zijn acht ziekenhuizen bij de DENSE studie betrokken, te weten: het UMC Utrecht, Radboud UMC, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis, Maastricht UMC+, Jeroen Bosch ziekenhuis, VU medisch centrum en Ziekenhuisgroep Twente. In de meeste gevallen zult u het MRI onderzoek ondergaan in het ziekenhuis dat het dichtst bij uw woonplaats ligt.

 

Hoelang duurt het MRI onderzoek?

Het MRI onderzoek duurt 30 minuten. Het totale bezoek aan het ziekenhuis zal ongeveer een uur duren (dit is inclusief aan- en uitkleden, doornemen MRI vragenlijst etc).

 

Krijg ik een onkostenvergoeding voor mijn deelname aan het onderzoek?

U krijgt een onkostenbijdrage van 20 euro voor het reizen naar het ziekenhuis voor het MRI onderzoek.

 

Hoe krijg ik de onkostenbijdrage voor het bezoek aan het ziekenhuis?

Indien u deelneemt aan de DENSE studie en het ziekenhuis heeft bezocht voor een MRI-onderzoek, dan kunt u een onkostenbijdrage van 20 euro ontvangen. Deze bijdrage wordt op uw rekening gestort, indien u uw IBAN bankgegevens invult aan het begin van de online vragenlijst die u enkele dagen na het MRI onderzoek ontvangt.

 

Hoe lang duurt het voordat de onkostenbijdrage op mijn rekening gestort is?

Na verwachting zal het ongeveer een maand duren voordat de onkostenbijdrage van 20 euro op uw rekening gestort is. Mocht u na 3 maanden nog niets ontvangen hebben, neemt u dan (per email) contact op met het studieteam.