Privacy en persoonsgegevens

 

Wie heeft er inzage in mijn gegevens als ik meedoe?

Voor het adequaat uitvoeren van de studie is het noodzakelijk dat wij uw gegevens kunnen uitwisselen met:

  • Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker
  • De radiologieafdeling van het ziekenhuis waar u het MRI onderzoek ondergaat
  • Uw huisarts
  • De Nederlandse Kankerregistratie
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)
  • Medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere onafhankelijke kwaliteitsbewakers van de studie.
  • De behandelend specialist wanneer u eventueel voor aanvullend onderzoek wordt verwezen naar het ziekenhuis.

 

Daarnaast vragen wij uw toestemming voor het opvragen van gegevens bij uw:

  • Apotheek
  • Ziektekostenverzekeraar

Deze uitwisseling is niet verplicht voor deelname aan de studie, maar levert ons wel belangrijke informatie op voor het in kaart brengen van de totale kosten van de MRI screening.

 

Is mijn huisarts op de hoogte van mijn deelname aan de studie?

Indien u besluit om deel te nemen aan de DENSE studie laten wij dit schriftelijk aan uw huisarts weten. U moet hiervoor toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek.