Tweede ronde en derde ronde

 

   

Wat houdt de tweede of derde ronde van de DENSE studie voor mij in?

We streven ernaar om deelneemsters ongeveer twee jaar na het eerste of tweede MRI onderzoek uit te nodigen voor de tweede of derde ronde. U ontvangt hiervoor een uitnodiging (een e-mail). Deze uitnodiging ontvangt u alléén indien u naar het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker bent geweest

Voor en na het MRI onderzoek wordt met behulp van vragenlijsten uitgevraagd hoe u het MRI onderzoek heeft ervaren, vergelijkbaar met het eerste MRI onderzoek.

 

Als ik meedoe met de studie hoef ik dan niet meer naar het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker?

Wanneer u meedoet aan de DENSE studie, is het belangrijk dat u gewoon blijft deelnemen aan het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker. Deelname aan de studie vervangt de röntgenfoto van de borsten dus niet. U ontvangt een uitnodiging voor het MRI onderzoek, nadat u bij het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker bent geweest.

 

Wanneer krijg ik een uitnodiging voor de tweede of derde ronde van de DENSE studie?

U ontvangt automatisch een uitnodiging (per e-mail) voor het MRI onderzoek, nadat u bij het reguliere bevolkingsonderzoek borstkanker bent geweest. Daarna wordt u gebeld door het studieteam om een nieuwe afspraak te maken.

 

Ik heb gereageerd op de uitnodiging van de DENSE studie en ik word nu door een anoniem nummer gebeld. Belt de DENSE studie met een anoniem nummer?

Wanneer u (via de website) heeft gereageerd op de uitnodiging van de DENSE studie, dan wordt u gebeld door een medewerker van het studieteam. Het studieteam belt altijd met een anoniem nummer.

 

Blijven mijn inloggegevens gelijk bij de tweede of derde ronde?

 

 

Uw inloggegevens voor de tweede en/of derde ronde ontvangt u per e-mail. Hierin staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld. Uw gebruikersnaam is tevens het DENSE studienummer.

Het DENSE studienummer wordt vaak gebruikt binnen de correspondentie met het DENSE studieteam.

 

Tweede ronde

Dit nummer bestaat voor de tweede ronde uit de combinatie van 5 cijfers, de letters DENSE en de code #2: "xDENSExxxx#2". De code #2 wordt gebruikt om aan te geven dat het de tweede ronde betreft.

Het DENSE studienummer wordt vaak gebruikt binnen de correspondentie met het DENSE studieteam.

 

Derde ronde

Voor de derde ronde bestaat het DENSE studienummer uit de combinatie van 5 cijfers, de letters DENSE en de code #3: "xDENSExxxx#3". De code #3 wordt gebruikt om aan te geven dat het de derde ronde betreft. 

 

Wat moet ik doen als het niet lukt om een vragenlijst te openen?

Indien u problemen ondervindt met het openen van een online vragenlijst, waarvoor een link per e-mail gestuurd is, dan kunt u het beste nog een keer proberen in te loggen. Het kan namelijk zijn dat uw gebruikersnaam of wachtwoord niet juist is ingevoerd. Let goed op het vermelden van de code #2 voor de tweede ronde en #3 voor de derde ronde. Mocht het daarna nog niet lukken, neemt u dan (telefonisch of per e-mail) contact op met het studieteam