Zijstudies

 

Wat houden de zijstudies van de DENSE studie voor mij in?

Deelneemsters werd gevraagd of zij deel wilden nemen aan (één van) de zijstudies binnen de DENSE studie: DENSE-ON.

In de toekomst zult u wellicht nogmaals benaderd worden met de vraag of u deel wilt nemen aan een zijstudie van de DENSE studie.

 

Wat houdt de zijstudie bloedafname voor mij in?

Bij de zijstudie bloedafname werd aan deelneemsters gevraagd om bloed af te geven. Het doel hiervan is om na te gaan of bepaalde vrouwen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van borstkanker dan andere vrouwen.

U kunt uiteraard ook aan de DENSE studie blijven deelnemen als u niet deelneemt aan de zijstudie “bloedafname”.

 

Wat houdt de zijstudie tepelvocht voor mij in?

Bij de zijstudie "tepelvocht" werd aan een beperkte groep vrouwen gevraagd om tepelvocht af te geven. Het doel hiervan is om te onderzoeken of er in het tepelvocht al tekenen zijn dat borstkanker zich aan het ontwikkelen is.

U kunt uiteraard ook aan de DENSE studie blijven deelnemen als u niet deelneemt aan de zijstudie "tepelvocht".