Juli  2015

 

Afronding eerste ronde DENSE studie

Het einde van de eerste ronde van de DENSE studie is in zicht, binnenkort  zal de eerste ronde worden

afgerond. De laatste MRI onderzoeken worden gepland en zullen in het najaar van 2015 plaatsvinden.

De eerste resultaten van de eerste ronde van de DENSE studie worden in 2016 verwacht.

 

Tweede ronde DENSE studie

Inmiddels is de tweede ronde van de DENSE studie al volop bezig in een aantal centra. De komende

maanden zal de tweede ronde ook in de overige centra van start gaan. Deelneemsters ontvangen

automatisch een uitnodiging voor het MRI onderzoek, nadat zij hebben deelgenomen aan het reguliere

Bevolkingsonderzoek Borstkanker.