11 november 2011

 

De minister van VWS heeft vandaag bekend gemaakt dat ze een vergunning verleent aan de DENSE studie. Ze neemt hiermee het eerder uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad over.

 

Het advies van de Gezondheidsraad is in te zien op de website van de Gezondheidsraad:

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/wet-bevolkingsonderzoek-aanvullende-mri-screening-bij-vrouwen-met-hoge-borstdensiteit.

 

 

 

 

 

 

 

28 september 2011


De Gezondheidsraad heeft vandaag een positief advies uitgebracht over de DENSE vergunningsaanvraag. De minister van VWS (Edith Schippers) zal binnen twee maanden bekend maken of ze het advies van de Gezondheidsraad al dan niet overneemt.

 

Het advies is in te zien op de website van de Gezondheidsraad:

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/wet-bevolkingsonderzoek-aanvullende-mri-screening-bij-vrouwen-met-hoge-borstdensiteit.