December 2017

 

Afronding tweede ronde DENSE studie

Het einde van de tweede ronde van de DENSE studie is in zicht, binnenkort zal de tweede ronde worden

afgerond. De laatste MRI onderzoeken worden gepland en zullen in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.

  

De eerste resultaten van de DENSE studie worden halverwege 2018 verwacht.

 

 

Derde ronde DENSE studie

Inmiddels is de derde ronde van de DENSE studie al volop bezig in alle deelnemende centraDeelneemsters ontvangen

automatisch een uitnodiging voor het MRI onderzoek, nadat zij hebben deelgenomen aan het reguliere

Bevolkingsonderzoek Borstkanker.