Mei 2018

 

 

DENSE-ON afgerond

Tussen 2015 en 2018 zijn deelneemsters gevraagd of zij deel willen nemen aan de zijstudie binnen de DENSE studie: DENSE-ON. Hierbij werd gevraagd om bloed af te geven.

Het doel van deze zijstudie is om na te gaan of bepaalde vrouwen gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van borstkanker dan andere vrouwen.

Alle centra zijn inmiddels gestopt met DENSE-ON.

 

Wij willen alle vrouwen die aan DENSE-ON hebben meegewerkt hartelijk danken voor hun medewerking aan de zijstudie.