Juni 2021

 

NIEUWSBRIEF DENSE JUNI 2021.pdf

 

 

 

Oktober 2020

 

 

Reactie onderzoekers DENSE studie op advies Gezondheidsraad

 

Vandaag (6 oktober 2020) kwam het lang verwachte advies van de Gezondheidsraad uit over het uitbreiden van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker met MRI, voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel.

 

De beslissing over het wel of niet uitbreiden van screening is niet aan ons als onderzoekers. Dit is een maatschappelijke beslissing, die is belegd bij de daarvoor ingestelde Gezondheidsraad en het ministerie van VWS.

 

In het advies valt te lezen dat MRI screening voor- en nadelen heeft, en dat de Gezondheidsraad oordeelt dat de nut-risicoverhouding gunstig is. Daarnaast blijkt dat aanvullende MRI kosteneffectief is, volgens de daarvoor in Nederland gehanteerde standaarden.
Parallel aan de totstandkoming van het advies van de Gezondheidsraad heeft het RIVM een verkorte uitvoeringstoets gedaan. Het RIVM concludeert dat het uitbreiden van het Bevolkingsonderzoek met MRI in principe uitvoerbaar is.

Toch adviseert de Gezondheidsraad om in het Bevolkingsonderzoek vrouwen met zeer dicht borstweefsel geen aanvullende MRI aan te bieden.

 

De belangrijkste reden hiervoor is dat de benodigde investeringen als niet-doelmatig worden ingeschat.

De Gezondheidsraad verwacht namelijk dat uitbreiding van het Bevolkingsonderzoek met de recent ontwikkelde contrast-mammografie techniek eenvoudiger en goedkoper kan. Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van contrast-mammografie in een screeningssituatie. De Gezondheidsraad beveelt daarom aan eerst dit onderzoek te doen; net zoals de effectiviteit van aanvullende MRI is uitgezocht in de DENSE studie. Gezien de opgebouwde kennis kunnen we dit sneller dan de 10 jaar die nodig was voor de DENSE studie. Toch zal een kwalitatief hoogwaardige studie vanwege de benodigde omvang, de voorbereiding, training en uitvoering opnieuw jaren duren.

 

Na afloop van de DENSE studie heeft de staatssecretaris een versneld traject ingezet, waarbij het RIVM en de Gezondheidsraad tegelijkertijd aan de slag gingen. Ook de Gezondheidsraad zelf geeft aan de noodzaak te zien om iets te doen voor vrouwen met dicht borstweefsel, bij wie het Bevolkingsonderzoek minder goed werkt. Het huidige advies betekent voor deze vrouwen jammer genoeg een jarenlang uitstel.

 

 

 

November 2019

 

 

Eerste resultaten DENSE studie

 

MRI screening mogelijk geschikt voor vrouwen met dicht borstweefsel

Vrouwen met heel dicht borstklierweefsel lijken gebaat met aanvullend MRI-onderzoek na de landelijke borstscreening. Omdat deze groep een verhoogde kans op borstkanker heeft en omdat tumoren in de borst door dit dichte klierweefsel moeilijker te zien zijn, is er een onderzoeksgroep van ongeveer 4800 vrouwen samengesteld die na de reguliere screening, aanvullend een MRI onderzoek kreeg.

De resultaten na de eerste ronde van deze DENSE studie, vandaag gepubliceerd in The New England Journal of Medicine, zijn veelbelovend. Van iedere 1000 vrouwen met heel dicht borstweefsel werd bij 17 van hen borstkanker opgespoord met het aanvullende MRI onderzoek. Bij deze vrouwen waren in de gewone screening op de röntgenfoto geen afwijkingen te zien.

 

Vanuit het UMC Utrecht leidt Prof. dr. Carla van Gils van het Julius Centrum samen met dr. Wouter Veldhuis en prof. dr. Ruud Pijnappel van de divisie Imaging & Cancer, de onderzoeksgroep die bestaat uit onderzoekers van acht Nederlandse ziekenhuizen.

Van Gils: “De eerste resultaten zijn positief. Met een aanvullende MRI-scan bij deze groep vrouwen vinden we tumoren die in de reguliere screening niet ontdekt werden. We vinden ze in een eerder stadium. En het komt daarna ook minder vaak voor dat borstkanker buiten het screeningsonderzoek wordt ontdekt. We hopen dat de staatssecretaris van VWS op basis van deze uitkomsten aan de Gezondheidsraad advies zal vragen en het RIVM zal verzoeken een uitvoeringsonderzoek te doen.”
 

Binnenkort wordt het aanvullende onderzoek afgerond waarbij de gevonden resultaten in rekenmodellen worden ingevoerd. Daardoor kan beter worden ingeschat wat de maatschappelijke impact is. Leidt de vroege opsporing met MRI op lange termijn ook daadwerkelijk tot minder sterfte aan borstkanker en is er minder intensieve en dus minder belastende behandeling nodig? Uiteindelijk moet dan een zorgvuldige afweging worden gemaakt, want aanvullend MRI onderzoek geeft ook resultaten die onnodig spanning kunnen veroorzaken. MRI is duurder, belastender, duurt langer dan het röntgenonderzoek en er is een contrastinjectie nodig. Daarbij is MRI zo’n gevoelige techniek dat er ook andere afwijkingen worden gezien. Hoewel dat later geen borstkanker blijkt te zijn, kan het wachten op de uitslag mentaal belastend zijn, soms nog tot lang daarna. Ook kunnen er tumoren worden gevonden die zo langzaam groeien dat ze niet tot gezondheidsproblemen zullen leiden, waardoor misschien onnodige behandeling plaatsvindt.

Als de voordelen opwegen tegen deze nadelen, is dit een belangrijke stap van de “one size fits all” borstscreening naar "screeningonderzoek op maat”.