De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande Bevolkingsonderzoek Borstkanker en wordt gecoördineerd vanuit het Julius Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel.

 

Op deze website kunt u informatie vinden over de DENSE studie.

 

 

Advies Gezondheidsraad over DENSE studie

Gezondheidsraad adviseert om vrouwen met zeer dicht borstweefsel géén aanvullende MRI aan te bieden. Lees op deze website onder 'Nieuws' de reactie van de onderzoekers van de DENSE studie.

 

 

Eerste resultaten DENSE studie bekend!

Alle DENSE deelneemsters hebben een e-mail ontvangen met daarin aanvullende informatie over de resultaten van de DENSE studie. Op deze website kunt u onder 'Nieuws' en 'Veelgestelde vragen' aanvullende informatie vinden.

   

 

Heeft u een uitnodiging ontvangen om opnieuw deel te nemen aan de studie?

Ga dan naar ‘Login’ rechtsboven op de pagina om in te loggen voor toegang tot onze intranetwebsite. De inloggegevens staan vermeld in de e-mail die u heeft ontvangen. 

 

 

Derde ronde DENSE studie bijna afgerond

De derde ronde loopt in alle deelnemende centra.

DENSE deelneemsters ontvangen automatisch een uitnodiging voor het MRI onderzoek, nadat zij hebben deelgenomen aan het reguliere Bevolkingsonderzoek Borstkanker (en niet zijn verwezen voor aanvullend onderzoek).

 

Mocht u reeds bij het Bevolkingsonderzoek zijn geweest en u heeft een aantal weken later nog geen uitnodiging van ons ontvangen, neemt u dan contact op met het DENSE studieteam (088 - 7550780 of dense@umcutrecht.nl).

 

 

Inloggen DENSE studie

De inloggegevens ontvangt u per e-mail.

Uw gebruikersnaam voor de derde ronde bestaat uit een combinatie van uw DENSE (studie)nummer én de code #3: "xDENSExxxx#3". Let u er op dat u de code #3 gebruikt bij het inloggen?

 

Mocht het inloggen niet lukken, neemt u dan contact op met het DENSE studieteam.