De DENSE studie is een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het bestaande Bevolkingsonderzoek Borstkanker en wordt gecoördineerd vanuit het Julius Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Het doel van de studie is het bepalen van de aanvullende waarde van een MRI onderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar met zeer dicht borstweefsel.

 

Op deze website kunt u informatie vinden over de DENSE studie. Inmiddels is de DENSE studie afgerond en is deelname aan deze studie niet meer mogelijk.

 

Advies Gezondheidsraad over DENSE studie

Gezondheidsraad adviseert om vrouwen met zeer dicht borstweefsel géén aanvullende MRI aan te bieden. Lees op deze website onder 'Nieuws' de reactie van de onderzoekers van de DENSE studie.

 

 

 

Inloggen DENSE studie

De inloggegevens ontvangt u per e-mail.

Uw gebruikersnaam voor de derde ronde bestaat uit een combinatie van uw DENSE (studie)nummer én de code #3: "xDENSExxxx#3". Let u er op dat u de code #3 gebruikt bij het inloggen?

 

Mocht het inloggen niet lukken, neemt u dan contact op met het DENSE studieteam.