Welkom op de website van de TIKI studie!           

 

Dankzij jullie inspanningen hebben is de inclusie voor de TIKI studie voltooid!

Dit betekent dat er geen nieuwe patiënten meer geïncludeerd kunnen worden.

 

De patiënten die reeds geïncludeerd zijn, dienen uiteraard nog wel op de vaste meetmomenten teruggezien te worden (na 1 week, 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden).

 

Deze website is nog beschikbaar voor het downloaden van kwaliteit-van-leven vragenlijsten en laboratoriumformulieren, en voor het invullen van de CRF’s.

 

vanaf 1 juli 2011 is Katja Heitink alleen nog op maandagen werkzaam in het WKZNiet dringende vragen kunt u via de email aan haar stellen (zie email adressen onderaan de pagina). Voor vragen waar u direct antwoord op nodig heeft, kunt u contact opnemen met Marrie Bruin, bereikbaar via het secretariaat kinderhematologie (088-7554339) of de telefooncentrale van het WKZ (088-7555555).

 

De TIKI studie: Therapie met of zonder IVIG voor Kinderen met acute ITP

 

 

Vanaf januari 2009 zijn we gestart met de TIKI studie!

 

De TIKI studie is een landelijke gerandomiseerde studie, opgezet vanuit het

Wilhelmina Kinderziekenhuis, waarbij we willen kijken of het geven van

intraveneus immuunglobuline (IVIG) kort na de diagnose acute ITP het risico

op chronische ITP kan verminderen.

 

Aan de studie is ook een laboratoriumstudie en een onderzoek naar de

kwaliteit van leven verbonden.

 

Welke kinderen kunnen meedoen (inclusiecriteria)?

 • Kinderen van 3 maanden t/m 16 jaar die zich bij een kinderarts presenteren met een nieuwe diagnose van acute ITP
 • Trombocyten < 20 x 10E9/l
 • Bloedingsgraad < 4 (graad 4 is: bloedingen die onmiddellijke medische behandeling behoeven, bloedingen met Hb daling > 1mmol/l, bedreigende bloedingen vanwege lokalisatie)
 • Geen immuunmodulerende therapie in de 4 weken voorafgaand aan de diagnose (prednison, IVIG)
 • Voldoende beheersing van de Nederlandse taal (i.v.m. vragenlijsten)
 • Getekend informed consent door beide ouders en kinderen > 12 jaar
 

Welke kinderen kunnen niet meedoen (exclusiecrietria)?

 • Klinische verschijnselen niet passend bij acute ITP, zoals: andere auto-immuunverschijnselen, organomegalie, andere cytopenieën naast de trombopenie (Hb< 6.0 mmol/l; leukocyten <4.0 x 10E9/l), een anamnese van al langer bestaande trombopenie of verhoogde bloedingsneiging, een eerdere episode van acute ITP of verschijnselen passend bij een actieve infectie, zoals hepatitis, HIV.
 • Immuunmodulerende therapie in de periode van 4 weken voorafgaand aan de diagnose.
 • Patiënt bekend met allergische reactie op menselijk plasma, plasmaproducten of intravenous immuunglobuline.
 • Patiënt bekend met IgA deficiëntie of IgA antistoffen.
 • Patiënt bekend met nierinsufficiëntie.
 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Geen informed consent.

 

 

 

Voor ouders en patiënten

 

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 150 kinderen acute idiopathische

trombocytopenische purpura (ITP).

Acute ITP is een aandoening waarbij de bloedplaatjes plotseling afgebroken

worden door antistoffen die het lichaam zelf maakt. Door het tekort aan

bloedplaatjes ontstaan bloedingen: kleine puntbloedinkjes in de huid, blauwe

plekken, bloedneuzen of bloedend tandvlees. Ernstige bloedingen zijn

zeldzaam.

Gelukkig gaat de ziekte bij de meeste kinderen binnen enkele

maanden vanzelf over. Bij ongeveer 25% van de kinderen blijven de problemen

echter langer dan 6 maanden bestaan. Zij hebben chronische ITP

Bij de TIKI studie willen we onderzoeken of het geven van een medicijn

(immuunglobuline, ook wel IVIG genoemd) kort nadat de diagnose acute ITP

is gesteld, ervoor kan zorgen dat de ziekte bij meer kinderen vanzelf overgaat.

In de informatiebrief die u van uw arts hebt gekregen, kunt u alles lezen over

het onderzoek.

Als u meer wilt weten over ITP verwijzen wij u naar de website van de

ITP-patiëntenvereniging: www.itp-pv.nl .

 

 

 

Voor kinderartsen

 

Nadat u zich hebt aangemeld met uw naam en het wachtwoord dat u van ons

ontvangen hebt, kunt u inloggen op het beveiligde deel van de website. Hier

vindt u alle studiedocumenten, kunt u patiënten aanmelden, randomiseren en

de CRF's invullen. We hopen dat u met veel plezier gebruik zult maken van

onze website! 

 

 

 

 

Voor technische problemen met de website kunt u contact opnemen met:

 

Joost Schotsman: j.j.schotsman@umcutrecht.nl

 

 

Voor alle overige vragen over de studie of de website:

 

Katja Heitinkk.m.j.heitink-polle@umcutrecht.nl

        of

Marrie Bruin: m.bruin@umcutrecht.nl